تازه نوشته ام داغ بخوانید

زندگی خلاق ما

کی می‌توانید خلاق‌ترین و پر حرارت ترین زندگی مورد نظرتان را دنبال کنید؟ هر وقت به نتیجه رسیدید زمان شروع آن است. وقتی این متن از ‌کتاب جادوی بزرگ

ارزش‌های ما

هر کدام از ما در زندگی دیدگاه خاص خود را داریم که می‌خواهیم زندگیمان را بر اساس آنها پیش ببریم. علایقی که دوست داریم در روزمرگی‌هایمان بگنجانیم تا پیش

تکراری

این روز‌ها تکراری بودن زندگی و دنیای پیرامونمان به حدی شدت گرفته که حتی فرصت لذت بردن از آن را نداریم.

نویسندگی و کمبود ایده

نوشتن در اول راه نویسندگی مانند هر کار دیگری با شوق و ذوق وصف ناشدنی همراه است. همین که قلم در دست می‌گیری لغات مانند آبی که از پس

ما و دنیا

دنیا بعد از ما هم به کار و راهش ادامه خواهد داد. اما، تا زمانی که هستیم به ما نیاز خواهد داشت.

درد حقایق

درد دانستگی برخی حقایق تو را تا مرگ می‌برد اما نمی‌کُشد. و تو بعد از آن که فهمیدی نمرده‌ای تازه زندگی را شروع به زیستن می‌کنی.