تازه نوشته ام داغ بخوانید

تنهایی

از تنها بودن نهراسیم. تنهایی ما را با بخش‌هایی از خودمان آشنا می‌کند که در شرایط عادی زندگی و تعامل با دیگران از دیدمان پنهان مانده است.

از آن خدا

چرا به وقت وفات می‌گویند از آن خداییم؟ مگر در وقت حیات از آن خدا نیستیم!

سن محدودیت نیست

در هفتاد سالگی هم می‌شود با کودک هفت ساله دورنت شاد زیست کنی، اگر به این باور برسی که سن فقط یک عدد است و محدودیت نیست.

چرا دچار اندوه می‌شویم

اندوه، واژه‌ای زیادی آشنا. زندگی اندوه بار. اندوهِ بر دل. غروب غم انگیز. غم از دست دادن. غم و اندوه از آن حس‌هایی است که آدمی در طول زندگی

گام‌های کوچک

گام‌های کوچک و مستمر لذت رسیدن به هدف را دو چندان می‌کند.

نویسندگی در فضای اینستاگرام

ما به عنوان نویسنده تازه کار دوست داریم دیده و تشویق شویم. و این روزها اینستاگرام تبدیل به پر بازدیدترین فضای مجازی برای دیده شدن و مطرح کردن افراد